Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.vaniliadesign.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΡΑΤΖΑΝΗ, που εδρεύει στην Αθήνα, Αγίας Μαρκέλλας23, Βοτανικός και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 130330709 και Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@vaniliadesign.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2111176776.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα vaniliadesign.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vaniliadesign.gr . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Στόχος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσεως

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντος θέτουν την βάση δέσμευσης της υπηρεσίας μας προς τα μέλη της / πελάτες της και τους όρους της σύμβασης ανάμεσα στο μέλος (εσάς) και την vaniliadesign.gr.
Με τη συμπλήρωση μιας φόρμας αίτησης μέλους και με την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους (φόρμα εγγραφής), αποδέχεστε ότι γνωρίζετε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές που θα διεξαχθούν με την εταιρεία θα υπόκεινται στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις και μόνον.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας μας. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, και η πολιτική η οποία περιλαμβάνεται σε αυτούς, θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την εταιρεία μας. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.
Τα μέλη του vaniliadesign.gr καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών μας, μέσω του διαδικτυακού τόπου vaniliadesign.gr,  μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Κάθε μέλος της vaniliadesign.gr με την εγγραφή/χρήση/επίσκεψη του, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο vaniliadesign.gr. Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η εγγραφή σας ως μέλος της, συνεπάγεται την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν. Οι όροι αυτοί βρίσκονται στην ενότητα Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www. vaniliadesign.gr. Οι ισχύοντες Όροι Χρήσης είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του www. vaniliadesign.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.
Η χρήση της ιστοσελίδας www. vaniliadesign.gr από κάθε μέλος – επισκέπτη – γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www. vaniliadesign.gr δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των μελών– επισκεπτών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.vaniliadesign.gr εναπόκειται στην κρίση του κάθε μέλους – επισκέπτη, το οποίο αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

Εγγραφή μελών

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους στο κατάστημα μας εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύων νόμο. Αν δεν κατέχετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Το κατάστημά μας vaniliadesign.gr είναι μια ανοιχτή αγοραστική κοινότητα. Για να γίνετε μέλος, θα πρέπει να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ενότητα «Ο λογαριασμός μου» και να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση μέλους καθώς επίσης και να διακόψει τη συμμετοχή ενός μέλους, πράξη για την οποία δεν θα έχει την υποχρέωση να παρέχει εξηγήσεις.
Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του καταστήματος μας είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις.
Μέλος θεωρείται το άτομο που ολοκληρώνει την διαδικασία εγγραφής μέσω της αίτησης εγγραφής αποδεχόμενος τους όρους χρήσης.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Όταν παραγγέλνετε ή γράφεστε το newsletter μας για να στέλνουμε προσφορές και ενημερώσεις σας ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε ενέργειας όπως το ονοματεπώνυμο , η διεύθυνση , το τηλέφωνο , το email σας κτλ. Σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιοποιούμε, πουλάμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Συγκέντρωση Πληροφοριών

Έχουμε σχεδιάσει την σελίδα μας έτσι ώστε ο περιηγητής της σελίδας μας να μπορεί να την επισκεφτεί χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του αν δεν το επιθυμεί. Τα προσωπικά σας δεδομένα τα ζητάμε μόνο όταν ο χρήστης θέλει να γραφτεί στην σελίδα μας, να μας στείλει email ή να παραγγείλει προϊόντα.

Χρήση των πληροφοριών

Συλλέγουμε δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες :  στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί του αποστέλοντας του προσφορά για τις υπηρεσίες μας και στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του . Κατά την διάρκεια μια παραγγελίας θα σας ζητηθεί το Ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση , ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης παράδοσης, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση , το τηλέφωνο σας και σε περίπτωση που θέλετε τιμολόγιο η επαγγελματική δραστηριότητα , το ΑΦΜ και η ΔΟΥ σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική κάρτα θα σας ζητηθούν τα στοιχεία της κάρτας σας , τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μας κοινοποιούνται. Τα δεδομένα αυτά τα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την εξέλιξη και την παράδοση της παραγγελίας σας , για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη αν είναι απαραίτητο, για ενημέρωση προσφορών ή νέων προϊόντων για παραλαβή δώρων μετά από διαγωνισμούς.

Τροποποίηση / Διαγραφή Πληροφοριών

Ο Χρήστης της σελίδας μας έχει την δυνατότητα να διορθώσει, αλλάξει , συμπληρώσει ή και να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα που μας έχει δώσει. Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη θα προσπαθήσουμε να βεβαιωθούμε ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας ή να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο info@vaniliadesign.gr.

Προϊόντα

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας μας www.vaniliadesign.gr προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και προσωπική χρήση των μελών.
Το κατάστημά μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Όσο κι αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, σε μερικές περιπτώσεις οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας πιθανό να περιέχουν ανακρίβειες ή να είναι ελλιπείς. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των προϊόντων στο διαδίκτυο και των διάφορων τύπων εμφάνισης κι έκθεσης που χρησιμοποιούνται, χρώματα και υφάσματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά του πραγματικού είδους. 

Στην περίπτωση των χειροποίητων προϊόντων υπάρχει πάντα η πιθανότητα η φωτογραφία του προϊόντος που προβάλλεται στον ιστότοπο να απέχει ελαφρά από την τελική αποστολή. Αυτό συμβαίνει διότι τα χειροποίητα προϊόντα δημιουργούνται κατά παραγγελία εξ’ αρχής και κάθε ένα από αυτά είναι μοναδικό και αδύνατο να επαναληφθεί επακριβώς.

ΣημείωσηΚαταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αναπαράγουμε με ακρίβεια τα προϊόντα μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε όμως ευθύνες για την μη σωστή παρουσίαση αποχρώσεων διότι οι διαφορετικές ρυθμίσεις στις οθόνες των υπολογιστών ενδέχεται να έχουν επίδραση στην εμφάνιση των αποχρώσεων των προϊόντων. 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το κατάστημα μας προσπαθεί να αποστέλει τα προϊόντα του με απόλυτη ασφάλεια και προστασία ώστε να παραδοθούν ακέραιες οι παραγγελίες σας. Στην περίπτωση όμως που συμβεί κάποιο ατύχημα και (ειδικα στην περίπτωση των γυάλινων αντικειμένων) σας παραδοθεί ένα προϊόν κατεστραμένο ή σπασμένο  αναλαμβάνουμε την αντικατάστασή του εφόσον:

 1. Επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα, την ημέρα της παραλαβής του, και μας ενημερώσετε για την κατάσταση που έχετε παραλάβει το προϊόν
 2. Μας στείλετε φωτογραφία αυτού μέσω email, Facebook page ή Instagram.

Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε την παραγγελία σας από την αρχή και σε λίγες μέρες θα σας τη στείλουμε ξανά ΔΩΡΕΑΝ, με τα έξοδα αποστολής σε δική μας χρέωση.
Το κατεστραμένο ή σπασμένο προϊόν αντικαθίσταται ΜΟΝΟ με το ίδιο προϊόν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το κατάστημά μας προσπαθεί να δώσει μια αναλυτική και πλήρη εικόνα των προϊόντων του μέσω των φωτογραφιών και των περιγραφών του, σε περίπτωση όμως που το προϊόν που παραλάβατε μπορεί να μην ταιριάζει στο χώρο σας όπως πιστεύατε, σας δίνουμε τη δυνατότητα επιστροφής και αντικάτάστασης αυτού με ένα άλλο που προτιμάτε και σας ταιριάζει καλύτερα. Εφόσον:

 1. Το προϊόν επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση.
 2. Η επικοινωνία με το κατάστημά μας γίνει εντός 4 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.


Διαδικασία Επιστροφής

 • Επικοινωνείτε με το κατάστημα μας αφού παραλάβετε, μέσω email, Facebook page ή Instagram, για να μας γνωστοποιήσετε το πρόβλημα και να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες της αποστολής.
 • Συσκευάζετε το προϊόν ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή του
 • Το στέλνετε υπόψινVanilia Design, Αγίας Μαρκέλλας 23 , Αθήνα Τ.Κ. 11855.
 • Αφού παραλάβουμε το προϊόν, και βρισκεται στην αρχική του κατάσταση, ετοιμάζουμε τη νέα παραγγελία σας και την στέλνουμε.

-Τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα έξοδα της νέας αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.
-Δεν μπορούν να γίνουν επιστροφές σε προϊόντα όταν έχουν περάσει περισσότερες από 5 ημέρες από την ημέρα παραλαβής τους πριν την πρώτη επικοινωνία του πελάτη με το κατάστημά μας.
-Προϊόντα που μας επιστρέφονται κατεστραμένα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

Η παραγγελία σας

Από τη στιγμή που ολοκληρώνετε και επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας μέσω διαδικτύου, δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.vaniliadesign.gr, θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας, στέλνοντας σας έναν αριθμό παραγγελίας μέσω e-mail. Η παραγγελία είναι δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από την VaniliaDesign με το σχετικό e-mail επιβεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο email δεν εγγυάται ότι το εκάστοτε προϊόν είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση έλλειψης του παραγγελθέντος προϊόντος, θα δημιουργηθεί για εσάς ξανά από την αρχή. Για αυτό ίσως η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας χρειαστεί 1-2 επιπλέον μέρες για να ολοκληρωθεί.
Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος.
Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση πιστωτικών καρτών και άλλων επιλογών πληρωμής θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο για να επιβεβαιώσουμε την απουσία δόλου σε κάθε παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση τέτοιων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
Η τελική απόδειξη θα περιλαμβάνεται στην παραγγελία σας κατά την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος.
Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:

 1. Το προϊόν έχει εξαντληθεί από τα αποθεματά μας και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά από την αρχή. Στην περίπτωση αυτή, απλώς η παραγγελία σας θα είναι έτοιμη για αποστολή σε 2-3 εργασιμες μέρες και όχι 1-2 όπως θα συνέβαινε αν το προϊόν ήταν ήδη έτοιμο.
 2. Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση.
 3. Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.
 4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω e-mail επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα.

Τιμές

Πριν την αποστολή παραγγελίας δηλώνετε ότι λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:

 1. Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α.
 2. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 3. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας . Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παραγγείλατε θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

 

Πληρωμή

Για την εξόφληση της παραγγελίας σας μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

 1. Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο ασφαλές περιβάλλον της Viva , που προστατεύει τα δεδομένα της κάρτας σας, καθώς δεν μας κοινοποιεί τον πλήρη αριθμό της κάρτας ούτε και τον κωδικό της σε καμία φάση της συναλλαγής.
 2. Αντικαταβολή. Μπορείτε να επιλέξετε την αντικαταβολή ως τρόπο εξόφλησης της παραγγελίας σας. Πληρώνεται την μέρα της παράδοσης της παραγγελίας στον χώρο σας. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά.
  Η αποστολή με αντικαταβολή έχει ένα επιπλέον κόστος  2,00€
 3. Παραλαβή από το κατάστημα:Μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά και να παραλάβετε οι ίδιοι από το κατάστημά μας στο Βοτανικό και να πληρώσετε με μετρητά.
 4. PayPal:Σε περίπτωση που θέλετε να ολοκληρώσετε την συναλλαγή ηλεκτρονικά μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή μέσω Pay-Pal.  Εάν επιλέξετε πληρωμή με PayPal, μπορείτε να στείλετε τις πληρωμές σας on-line χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα ή έναν τραπεζικό λογαριασμό. Όταν επιλέγετε PayPal ως μέθοδο πληρωμής, πηγαίνετε στο site του PayPal, όπου μπορείτε να στείλετε την πληρωμή σας. Εάν δεν έχετε ήδη έναν λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Στο PayPal, μπορείτε να επιλέξετε πώς θα επιθυμούσατε να εκτελέσετε την πληρωμή σας (παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα) και να στείλετε έπειτα την πληρωμή.
  Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται με την παραγγελία, και εάν η παραγγελία δεν προχωρήσει, η πληρωμή θα επιστρέφεται (ενώ δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που θα έχουν καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης). Το ποσό χρέωσης εκτός από την αξία του παραγγελθέντος προϊόντος, περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής.

 

Παράδοση – Παραλαβή της παραγγελίας σας
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που εισάγετε είναι σωστή.
Η παράδοση του πακέτου σας θα γίνει σε 2-9 εργάσιμες ημέρες.
Είναι προτιμότερο να εισάγετε μια διεύθυνση παραλαβής στην οποία κάποιος θα είναι παρών για να παραλάβει την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σας. Εάν δεν βρίσκεται κανείς εξουσιοδοτημένος να παραλάβει και να υπογράψει για την παραγγελία στον τόπο παραλαβής, θα αφήνεται στο γραμματοκιβώτιο σας ένα σημείωμα ενημερώνοντας σας για τη μη ολοκληρωμένη παράδοση και για το πού θα μπορέσετε να παραλάβετε τα πακέτα. Σε περιπτώσεις που το δέμα θα επιστρέφεται στο κατάστημά μας λόγω του ότι δεν παραλήφθηκε ή λόγω δήλωσης λανθασμένης διεύθυνσης, θα αποζημιώνουμε την τιμή αγοράς αλλά όχι τα έξοδα αποστολής. 

 

Σε περίπτωση παραλαβής από τον χώρο μας
Μπορείτε να έρθετε στην διευθυνση του γραφείου μας που είναι : Ροδόπης 29, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55 κατόπιν ραντεβού, προκειμένου να έχει ετοιμαστεί η παραγγελία σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής,ενώ μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελίας σας και στον χώρο μας με την χρήση μετρητών.

Νομική Ευθύνη

Το κατάστημά μας  δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας.
Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας www.home-accessories.gr σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Το κατάστημά μας δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας www.home-accessories.gr υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.
Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.vaniliadesign.gr, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.